O MOK - u

Remiza OSP w Złoczewie

   Miejski Ośrodek Kultury w Złoczewie jest instytucją kultury integrującą i promującą Ziemię Złoczewską.

   Naszym zadaniem jest również ochrona i kultywowanie tradycji, edukacja dzieci i młodzieży w zakresie muzyki, plastyki, tańca, teatru, a także rękodzieła.
   Naszą misją jest ukierunkowanie merytorycznego procesu działania zgodnie ze społecznymi potrzebami środowiska lokalnego a także potrzebami regionu.

    Oferujemy różnorodne formy zajęć pozwalające mile i twórczo spędzić czas.
Posiadamy salę gier dostępną dla dzieci i młodzieży a także dla dorosłych. Posiadamy gry takie jak bilard, hockey,Play Station 3, piłkarzyki, tenis stołowy, football robot, oraz wiele gier planszowych.
Organizujemy imprezy okolicznościowe, wycieczki turystyczno krajoznawcze, oraz imprezy kultywujące tradycje, obyczaje, patriotyzm i folklor.

 


Współpracujemy z instytucjami, placówkami,  stowarzyszeniami:

 •  Urzędem Miasta i Gminy Złoczew
 • Starostwem Powiatowym w Sieradzu
 • Łódzkim Domem Kultury
 • Miejsko- Gminną Biblioteką Publiczną w Złoczewie
 • Publicznym Przedszkolem w Złoczewie
 • Szkołą Podstawową im. M. Kopernika w Złoczewie
 • Szkołą Podstawową w Unikowie
 • Szkołą Podstawową w Broszkach
 • Szkołą Podstawową im. Bohaterów Września z 1939r. w Stolcu
 • Publicznym Gimnazjum im. A. Ruszkowskiego w Złoczewie
 • Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Złoczewie
 • Ochotniczą Strażą Pożarną w Złoczewie
 • Orkiestrą Dętą Złoczew
 • Orkiestrą Dętą Uników
 • Komisariatem Policji w Złoczewie
 • Nadleśnictwem Złoczew
 • Bankiem Rejonowym w Lututowie
 • Bankiem Rejonowym w Lututowie o/Złoczew
 • Towarzystwem Przyjaciół Złoczewa
 • Stowarzyszeniem  Katolickim Civitas Christiana
 • Sieradzkim Centrum Kultury
 • Parafią Św. Andrzeja Apostoła w Złoczewie
 • Parafią Św. Wawrzyńca w Stolcu
 • Parafią Uników
 • Klasztorem Mniszek Kamedułek w Złoczewie
 • Związkiem Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych
 • Klubem Historycznym im. Armii Krajowej w Złoczewie
 • Gminną Biblioteką Publiczną w Klonowej
 • Naszym Radiem
 • Info Tydzień
 • Nad Wartą, Dziennikiem Łódzkim
 • Radiem  ZW
 • Firmy prywatne

W MOK w Złoczewie odbywają się różne zajęcia edukacyjne i działają kluby, koła i zespoły.

Bierzące:

1 Kapela2016 NAPIS 700szer

 • Kapela podwórkowa „Złoczewianie”,

 • Klub Seniora,

 • Zespół Śpiewaczy Melodia - wcześniej Senior,
 • Koła zainteresowań: plastyczne, teatralne, taneczne, wokalne, muzyczne
 • Koło Twórców Ludowych
 • Klub ludzi ciekawych świata


Kapela „Złoczewianie”

 • Warta 1997r. – I miejsce,
 • Bełchatów 1998 – I miejsce
 • 2000 – Nagroda Specjalna Starosty Sieradzkiego
 • Stronie Śląskie 2000 – III miejsce
 • Koronowo 2002r. - I miejsce
 • 2004r i 2005r. – wyjazd Włochy, 2004r. – wyjazd Wilno
 • Grajewo -2005r. – III miejsce
 • 2006r. – III miejsce Piotrków Trybunalski.
 • Zespół OZON HOLE: Zd. Wola 1900
 • Paweł Bartosik I miejsce w kat. instrumentalistów
 • Zespół „NO Solion”: Zd. Wola 1991- I miejsce Przegląd Zespołów rockowych

Zespół Melodia (Senior)

 • Uznanie za profesjonalizm - Biesiada pod Złotym Liściem - Łask 1997
 • II miejsce - Przegląd Artystyczny Ruchu Seniora - Koluszki 1999
 • Udział - Przegląd Twórczości Seniorów  w Sieradzu - 2004
 • Przegląd Amatorskiego Ruchu Artystycznego Klonowa - 2007
 • III miejsce - Woj. Przegl. Artyst. Ruchu Seniora - Skierniewice 2009
 • Wyróżnienie - Biesiada pod Złotym Liściem - Łask 2010
 • Wyróżnienie - Biesiada pod Złotym Liściem - Łask 2011
 • Udział - Przegląd Artystyczny Ruchu Seniora - Koluszki 2012
 • Udział - Wojewódzki Przegląd Artystycznego Ruchu Seniorów - Skierniewice  2012
 • Udział - Biesiada pod Złotym Liściem - Łask 2013
 • I miejsce - Przegląd Twórczości Seniorów - Sieradz 2014
 • Wyróżnienie - Biesiada pod Złotym Liściem -  Łask 2014
 • Wyróżnienie - Przegląd Twórczości Seniorów - Sieradz 2015

Soliści, MTTS, Taneczne

Zespół MTTS:

 • III miejsce Festiwal Piosenki Złoczew 2005
 • II miejsce - Festiwal Nieodkrytych Talentów Wieruszów 2006

Grupy taneczne

 • Zespół taneczny „Wamp”: wyróżnienie - Ogólnopolski Przegląd Zespołów Tanecznych w Kliszu 2005
 • Zespół taneczny „Dygresja”: III - miejsce Ogólnopolski Przegląd Zespołów Tanecznych w Kaliszu 2006

Soliści z MOK

 • Agata Andrych – II miejsce Festiwal Piosenki Złoczew 2005,
 • II miejsce - Zelowskie Skowronki 2002 Edyta Bocian
 • I miejsce - Zelowskie Skowronki 2000
 • wyróżnienie 1998, III miejsce Festiwal Piosenki Złoczew 2002, wyróżnienie 2001 i 2003
 • Malwina Mrowińska – II miejsce Zelowskie Skowronki2000 i III miejsce 2002.
 • Anna Dawidziak – III miejsce Festiwal Piosenki Złoczew 1997, II miejsce 1999, wyróżnienie Zelowskie Skowronki 92 i 95.
 • Magdalena Pabiniak – III miejsce Zelowskie Skowronki 96 i II miejsce Zelowskie Skowronki 2001.
 • Justyna Marczak - II miejsce Poddębicka Sola 95
 • Marysia Pochwicka - I miejsce Zelowskie Skowronki 1998, II miejsce 1997, wyróżnienie 1993.
 • Magda Mituła - II miejsce Festiwal Piosenki Złoczew 93, II miejsce Zelowskie Skowronki 94
 • Judyta Bober – Wyróżnienie Zelowskie Skowronki 98
 • Agnieszka Majnert – III miejsce Zelowskie Skowronki 2001
 • Zespół Stokrotki - III miejsce Festiwal Piosenki Złoczew 93

Koło twórców

Kazimierz Włochacz – rzeźbiarz

 • II nagroda Muzeum Sieradz 2002
 • wyróżnienie Sztuka Ludowa woj. Sieradzkiego 98,
 • wyróżnienie - Festiwal Sztuki Ludowej Uniejów 2000

Irena Dudek - hafciarka

 • III nagroda Muzeum Sieradz 2002,
 • wyr. Sztuka Ludowa Woj. Sieradzkiego 98
 • wyr. Festiwal Sztuki Ludowej Uniejów 2000

Marianna Szmitko – hafciarka

 • wyróżnienie Sztuka Ludowa Woj. Sieradzkiego
 • wyr. Festiwal sztuki Ludowej 2000

Jerzy Dudek – plecionkarz – wyróżnienie Sztuka Ludowa Województwa Sieradzkiego 98

Anna Kluba – hafciarka – wyróżnienie Festiwal sztuki Ludowej Uniejów 2000

Henryka Wojnarowska – hafciarka – Wyróżnienie Festiwal Sztuki Ludowej Uniejów 2000

Miejski Ośrodek Kultury w Złoczewie jest placówką upowszechniania kultury, która działa od maja 1989 r. Przygotowania do jego powstania trwały przez dwa lata.

Pierwszym dyrektorem był Pan Grzegorz Pochwicki
Pierwszymi pracownikami byli: Krystyna Litwińska   i Jarosław Furmańczyk- pracownik KO.

Od samego początku swego istnienia MOK stanowi centrum życia kulturalnego miasta i gminy.

Pierwotna nazwa to Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Złoczewie, uchwałą nr. IV/26/89 Miejsko Gminnej Rady Narodowej w Złoczewie z dnia 20 lutego 1989r. został nadany statut Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury.

Uchwałą nr. IV/30 z dnia 27 października 1994r. na podstawie art. 18. ust.1 oraz art.40 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym nadano nowy statut Miejskiego Ośrodka Kultury w Złoczewie (obejmującego swym działaniem miasto i gminę)

Od września 1989r. rozpoczęto naukę gry na pianinie i gitarze.
Powstały sekcje teatralne , taneczne, wokalne.
W 1990r. powstały dwie grupy rockowe „OZON HOLE” i „NO SOLION”.
W 1991r. z inicjatywy Radnych Miasta i Gminy Złoczew powstał pomysł zorganizowania „I Dni Złoczewa” i „I Festiwalu Solistów i Zespołów Wokalnych.
W lutym 1992r. z inicjatywy nowo zatrudnionego pracownika Bogdana Dawidziaka powstaje kapela podwórkowa „Złoczewianie”.
W sierpniu 1992r Pan Grzegorz Pochwicki ulega poważnemu wypadkowi i pełniącym obowiązki dyr. zostaje Bogdan Dawidziak.
Pan Grzegorz Pochwicki ze względu na stan zdrowia do pracy powrócić nie może , od maja 1993r. dyrektorem zostaje Bogdan Dawidziak - do chwili obecnej.
W latach 1993-95 MOK brał udział w krajowych Targach Kultury w Wołowie .
W roku 1994 powstaje koło plastyczne, aerobik, zaczynają się zajęcia wokalne dla dzieci i młodzieży.
Wychodząc naprzeciw społeczności lokalnej zgodnie z oczekiwaniami młodzieży w latach 1996-99 działała grupa teatralna młodzieży starszej ”Plastikom, oraz 1997-99 klub astronomiczny „Syriusz”- Tadeusz Sobczak.
W 1997r. powstał zespół śpiewaczy „Senior”, rozpoczęto po ośmiu latach przerwy naukę gry na gitarze, powstaje grupa „Gumisie” –stałe spotkania z dziećmi dysponującymi nadmiarem wolnego czasu.
W 1997r działał komitet pomocy dla powodzian (lipiec i grudzień).
Od 1997r. zaczęto organizować wycieczki turystyczno krajoznawcze po terenie całej Polski, oraz przybyła nowa impreza która na stałe wpisała się w kalendarz imprez ”I Spotkania Rodzin Muzykujących”
Od 1999r wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczności lokalnej zaczęto w pierwszych dniach maja organizować stałe wystawy twórców Ziemi Złoczewskiej oraz nowa impreza plenerow3a „Śladami naszych przodków”
Od roku 2000 w MOK jest kącik regionalnej izby pamięci oraz wyeksponowano stałą wystawę twórców „Cudze chwalicie swego nie znacie”, powstaje również koło twórców.
W roku 2001 powstają dwa zespoły rockowe – UNDERPER I NONAME
Z dniem 1 stycznia 2001 r MOK w Złoczewie stał się Instytucją Kultury. Uchwała nr XXI/182/2000 Rady miejskiej w Złoczewie z dnia 30 listopada 2000r.
W latach 2003-2006 MOK brał udział w Międzynarodowych Targach Turystycznych „Na styku Kultur „ w Łodzi.
W roku 2005 powstał młodzieżowy zespół wokalno muzyczny MTTS
Od roku 1996 bierzemy udział w „Konfrontacjach Kulturalnych Gmin Powiatu Sieradzkiego” zdobywamy nagrody i wyróżnienia

 

Mapa Polski Targeo, Centrum kultury MOK, Złoczew, Szeroka 17
Tutaj działamy