Zajęcia plastyczne

Zajęcia plastyczne
Zajęcia mają na celu kształtowanie osobowości dziecka, organizowanie czasu wolnego we własnym zakresie,

 

przygotowanie do aktywnego życia kulturalnego i społecznego,jak i do prawidłowego sposobu odbioru sztuki poprzez własną twórczość osób działających w zespole, grupie.

 

Osoba prowadząca: Aleksandra Paprota.
Zajęcia odbywają się - wtorek, godz. 14:00

Lata wcześniejsze

Uczestnik koła artystycznego biorąc udział w zajęciach wycisza swoje negatywne emocje i aktywnie angażuje się w swoje dzieło. Realizuje swoje własne pomysły zadania plastyczne o różnorodnej tematyce. W zajęciach mogą uczestniczyć dzieci w wieku przedszkolnym, szkoły podstawowej, gimnazjum i średniej. Poznają różne techniki plastyczne, uczą się obserwacji otoczenia, kompozycji, szacunku do swojej pracy. Uczestnicy zajęć biorą udział w konkursach plastycznych. W czasie przerwy wakacyjnej w ramach koła plastycznego organizowane są wycieczki krajoznawcze.

Cele zajęć plastycznych:
v rozwijanie zainteresowań i zdolności plastycznych dzieci i młodzieży
v stworzenie możliwości swobodnego wyrażania wrażeń i uczuć w różnych formach plastycznych
v wzbogacanie doświadczeń-poznawanie nowych technik plastycznych
v wspomaganie rozwoju emocjonalnego i motywowanie do samodzielnych rozwiązań twórczych
v rozwijanie odpowiedzialności i umiejętności planowania działań
v wspomaganie w zakresie funkcjonowania w grupie zespole
v rozwijanie twórczej wyobraźni i wrażliwości estetycznej
v rozwijanie sprawności manualnej i percepcyjnej
v wzbogacanie wiedzy z zakresem sztuk plastycznych
v doskonalenie umiejętności obserwacji i zauważania piękna w przyrodzie bogactwa barw w naturze
v doskonalenie umiejętności w obserwacji zabytków kultury w swoim regionie

Gorąco zapraszamy na zajęcia plastyczne we środy od godz. 1400.