Klub Senior

   Klub Seniora powstał w lipcu 1997r. Sam pomysł zorganizowania Klubu Seniora wypłynął od samych seniorów, byli nimi: Franciszek Szmitko, Jan Jatczak, Wacław Wdówik, Stefan Bieniasiewicz, Helena Błońska, Antoni Frąś, Stanisław Wesołowski, Kazimierz Zasina, Celina Ostenda, Zdzisław Mańka.
Wszyscy oni w lipcowy, ulewny poniedziałek 1997 roku zgłosili się do ówczesnej Pani Burmistrz Anity Szremskiej  z prośbą, aby przy MOK-u powstał Klub Seniora.
   Pani Burmistrz chętnie zaakceptowała pomysł i tak seniorzy zaczęli swoją działalność w Miejskim Ośrodku Kultury w Złoczewie.

Maria Dawidziak    Nie sposób nie pamiętać o tym, że nie mały udział w utworzeniu klubu Seniora miała pani Maria Dawidziak (pracownik MOK w Złoczewie), która cały czas opiekowała się nimi.


◊ Seniorzy bardzo szybko włączyli się w życie społeczno – kulturalne Złoczewa.

Z ich inicjatywy powstały różne imprezy: spotkania opłatkowe, wielkanocne, rocznicowe, jubileusze, spotkania z twórcami i wystawy ich prac (np:"Powitanie jesieni", "Z drewna i słowa", "Biblia w drewnie", "Igłą malowane", pokazy tradycyjnych zajęć domowych (kiszenie kapusty, robienie masła, przędzenie wełny, roboty na drutach, szydełkowanie) dla dzieci i młodzieży, Wieczór Piosenki Biesiadnej i wiele innych. Wieczór Piosenki Biesiadnej, którego pomysłodawczynią była Irena Dudek odbywa się corocznie w ostatkowy poniedziałek. Wystawy twórców na początku organizowane były spontanicznie. Od roku 1999 organizowane są cyklicznie.
Organizowane są  corocznie wycieczki turystyczno – krajoznawcze (Warszawa, Kraków, Wieliczka, Załęczański Park Krajobrazowy, Kazimierz Dolny, Biskupin, Gniezno, Ciechocinek, Toruń, Oświęcim, Mazury) i do miejsc Kultu Religijnego jak: Częstochowa, Licheń, Kalwaria Zebrzydowska, wycieczki śladem pielgrzymek Jana Pawła II.

Należy dodać jeszcze, że z inicjatywy "Klubu Seniora" poza działaniami wymienionymi wyżej powstał zespół śpiewaczy obecnie "MELODIA" - dawniej "SENIOR".