Sponsorzy

Bardzo dziękujemy wszystkim Sponsorom, którzy na wiele różnych sposobów wsparli nas:

•    PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA Kopalnia Bełchatów
•    Zakład Przetwórstwa i Handlu Mięsnego „Złotex” Aleksandrowiczowie, Chojnaccy Złoczew
•    Piekarnia Złoczew W. Cały , Z. Kamas
•    Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie
•    Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie oddział Złoczew
•    Barbara i Arkadiusz Paluchowie
•    Janina i Robert Zalewscy

Kopalnia Bełchatów

udzielił nam wsparcia finansowego. Dzięki tej dotacji mogliśmy zmodernizować wyposażenie
sali widowiskowej MOK w Złoczewie – zakupiliśmy nowe krzesła.
Bardzo dziękujemy za pomoc.