Przystanek Kultura- Musical

    Przystanek Kultura- Musical zawitał także do Złoczewa. Osoby 60+, które są chętnie zapraszamy do kontaktu z nami- tel. 438202597 w godz. 14.00-20.00 lub osobiście w MOK w Złoczewie ul. Szeroka 17.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

   Projekt "Przystanek Kultura - Musical" ma na celu ułatwienie dostępu do kultury seniorom zamieszkującym małe miejscowości na terenie województwa łódzkiego tj. Lututów, Złoczew, Szadek, Działoszyn, Żychlin, Przedbórz, Krośniewice, Sulejów, ich zaangażowanie oraz integracja.
Zadanie polega na przygotowaniu programu edukacyjnego przeznaczonego dla seniorów czyli cyklu warsztatów, których celem jest wyposażenie uczestników w wielość narzędzi pracy twórczej w zakresie teatru i świadomego odbioru kultury.
Biorący udział w projekcie seniorzy zostaną zapoznani z ofertą łódzkiej instytucji kultury - partnera projektu tzn. Teatru Muzycznego w Łodzi.