Zajęcia taneczne

Zajęcia taneczne
Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych, tych, którzy lubią tańczyć i chcą się nauczyć tańca. Poprzez taniec nabywamy poczucie rytmu, koordynację ruchów, prawidłową postawę.
Wśród dzieci i młodzieży kształtuje się nawyk uczestnictwa w kulturze, zdobywają umiejętności łatwiejszego nawiązywania kontaktów międzyludzkich. Rozwija się ogólna wrażliwość, zdyscyplinowanie, umiejętność współdziałania w grupie, to co jest najważniejsze w dorosłym życiu.

 • Sekcja taneczna dla dzieci 5-10 lat.
  Zajęcia prowadzone są w oparciu o formy rytmiczno-taneczne z wykorzystaniem elementów tańca.
 • Sekcja taneczna dla dzieci starszych 10-15 lat.
  Zajęcia prowadzone są w oparciu o formy rytmiczno-taneczne, disco - dance i inne.
 • Sekcja taneczna dla młodzieży
  Zajęcia prowadzone są w oparciu o formy disco - dance, hip - hop
 • Nauka tańca towarzyskiego

Zapraszamy wszystkich chętnych.
W programie tance latyno - amerykańskie i standardowe według światowego programu tanecznego. Dodatkowo taniec disco i rock and roll.

 • Zdobywanie umiejętności tanecznych
 • Doskonalenie umiejętności posługiwania się tańcem
 • Rozbudzanie aktywności tanecznej
 • Rozwój umiejętności psychomotorycznych
 • Poszukiwanie aktorskich talentów
 • Poznanie tajników pracy tancerza
 • Rozwój kultury scenicznej
 • Odkrycie wielorakich walorów jakie w sobie kryją tańce
 • Odkrycie radości, piękna jakie kryje w sobie ta forma ruchu
 • Zachęcanie do rozwoju własnej osobowości poprzez rozwój talentów i zainteresowań
 • Rozwijanie umiejętności współpracy w zespole, poprzez wspólne działanie
 • Inspiracja młodych twórców do poszukiwań artystycznych
 • Wszechstronne rozwijanie osobowości
 • Uwrażliwienie na wartości estetyczne sztuki
 • Wykształcenie odpowiedzialności za siebie i innych